Disclaimer          

Algemeen
Beauty LaceWigs (Kamer van Koophandel 65130760), hierna te noemen Www.Beautylacewigs.nl verleent u hierbij toegang tot www.Beautylacewigs.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Www.Beautylacewigs.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Www.Beautylacewigs.nl spant zich in om de inhoud van de website  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Beauty LaceWigs.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beauty LaceWigs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beauty LaceWigs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.