Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beauty LaceWigs. Door het totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant en Beauty LaceWigs volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.
1.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Beauty LaceWigs zijn overeengekomen. 
1.3. Beauty LaceWigs heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Beauty  LaceWigs website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Beauty LaceWigs zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Beauty LaceWigs behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen Beauty LaceWigs en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst via het bestelformulier, door het volledig doorlopen van het formulier; het door de klant vervolgens op [Verzending] knop klikken op de website van Beauty LaceWigs waarna de klant een bevestiging heeft ontvangen Beauty LaceWigs behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Beauty LaceWigs verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Beauty LaceWigs verrichte leveringen. Beauty LaceWigs erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO`s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten cq andere fouten
3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
3.3. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, Beauty LaceWigs gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen toekomstige bestellingen te weigeren. 3.4. In3 – In 3 keer betalen met 0% rente Betaal je je aankoop liever niet in één keer? Maak dan gebruik van in3: de enige gespreid betaalmethode met 0% rente. In drie keer betaal je het aankoopbedrag zonder extra kosten. Zo koop je binnen je budget je favoriete product. Het minimale bestelbedrag is € 100,- en het maximale bestelbedrag is € 3.000,-.  Voorafgaand aan de betaling doet in3 een supersnelle gegevenscontrole. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kan je contact opnemen met in3 of kiezen voor een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over in3? Bezoek dan: www.payin3.nl. Hoe werkt het? Als je kiest voor in3 betaal je het volledige bedrag in drie gelijke delen binnen 60 dagen. Op de dag van je bestelling betaal je het eerste deel via iDeal en wordt je aankoop verzonden. 30 dagen later betaal je het tweede deel en weer 30 dagen later het derde deel. Zo hoef je geen grote uitgave in één keer te doen. Je ontvangt een mailtje zodra je een nieuwe betaling moet doen. Wel zo makkelijk!

  • Kies & check: 

Kies in3 bij het afrekenen, het systeem doet een supersnelle gegevenscontrole.

  • 1e betaling & verzending:

Je doet direct je eerste betaling en de bestelling wordt verzonden.

  • 2e & 3e betaling:

Binnen 30 dagen doe je de tweede betaling en binnen 60 dagen doe je de derde betaling.

4 Levering/verzending termijnen 
4.1. Beauty LaceWigs Levert alleen in Nederland, Duitsland en België.
4.2. De verzendtijd bedraagt afhankelijk van het product tussen 2 en 4 werkdagen en op maat gemaakte Human Lace Wigs 20 werkdagen, nadat de betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen op rekening van Beauty LaceWigs. Deze termijn geldt als richtlijn en niet als bindend. Ten allen tijde wordt een redelijkheid nagestreefd en overtreding van de genoemde vijf werkdagen worden altijd via email aan de klant gemeld. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Beauty LaceWigs zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis nalevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
4.3. Beauty LaceWigs behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Beauty LaceWigs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. 

6 Risico 
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Beauty LaceWigs Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Beauty LaceWigs kunnen worden uitgesloten.

7 Bestellingen/communicatie/retourneren
7.1. Beauty LaceWigs is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beauty LaceWigs dan wel tussen Beauty LaceWigs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Beauty LaceWigs.
7.2. Mocht de lace wig sterk afwijken van de opgegeven gegevens, dan zal Beauty LaceWigs binnen 24 uur de verantwoordelijkheid op zich nemen om de lace wig terug te nemen. En de huidige order zoals opgegeven ook af te leveren. De order kan dan niet aangepast worden. In alle andere gevallen kan de lace wig uit hygiënische oogpunt niet geretourneerd worden.

8 Klachten
8.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Beauty LaceWigs serieus in behandeling worden genomen.
8.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken via het contactformulier binnen 31 dagen na aankoop.
8.3. Beauty LaceWigszal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Beauty LaceWigs zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

9 Toepasselijke recht en geschillenregeling.
9.1.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beauty LaceWigs is het Nederlands recht van toepassing.